image

Wpisy autora

Niedzielę 30 lipca rozpoczęliśmy wcześniej, bo już o godz. 5:30. Na początku dnia czekała nas praca przy zwierzętach. Po skończonych zajęciach odmówiliśmy modlitwy poranne i poszliśmy na śniadanie. Następnie w świetlicy przy kawie graliśmy w grę planszową. Później, wraz z ks. Socjuszem, udaliśmy się do kaplicy świętej Anny na Polanę na uroczystość odpustową ku jej czci.      O godz. 11:00 rozpoczęła się uroczysta Suma Odpustowa, którą  przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Piotr Ryba – salwatorianin pracujący w Krakowie.              W czasie homilii kapłan zachęcił wiernych do powierzenia siebie św. Annie,        a także do skorzystania z łaski Odpustu. Podkreślił również, iż mało wiemy           o życiu św. Anny i nie wiemy dokładnie, jakie były Jej relacje z Wnukiem – Jezusem Chrystusem. Na zakończenie  Eucharystii udaliśmy się w Procesji  Eucharystycznej wokół kaplicy, w czasie której odmawialiśmy Litanię do św. Anny. Po powrocie do świątyni odśpiewaliśmy Te Deum i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem zakończyliśmy liturgię. Po skończonych uroczystościach, udaliśmy się na odpustowy obiad do mieszkańców Polany, którzy przyjęli nas bardzo życzliwie w swoich rodzinach. Po powrocie do Postulatu nadszedł czas odpoczynku i zajęć własnych.

Piotr Gregorczyk

  • Tagi:

Sobota 29 lipca była dla nas ważnym i wyjątkowym dniem, ponieważ wtedy zostaliśmy oficjalnie przyjęci do Postulatu  Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Dzień rozpoczęliśmy o godz. 7:00 odśpiewaniem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. Następnie odbyła się Eucharystia sprawowana przez ks. Piotra. Na zakończenie Mszy św. każdy z nas otrzymał różaniec i zachętę do codziennej modlitwy różańcowej. Po śniadaniu rozpoczęliśmy przygotowanie naszego domu do  wizyty ks. Prowincjała. Kilka minut po godz. 12:00 do Więciórki przyjechał Przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. Piotr Filas SDS i ks. Tomasz Górny SDS, pracujący w Prowincjalacie.  Po przybyciu naszych Gości udaliśmy się do kościoła na Obrzęd Przyjęcia do Postulatu. W czasie Obrzędu był obecny ks. Superior Dariusz i ks. Proboszcz Jan. Ksiądz Prowincjał skierował do nas Słowo Boże, w którym podkreślił, że nasz Postulat jest uniwersalny i historyczny, gdyż nigdy wcześniej w historii Polskiej Prowincji nie zdarzyło się, aby wszyscy Postulanci pochodzili z jednego miasta (wszyscy jesteśmy z Elbląga :-),        które przy okazji gorąco pozdrawiamy). Ksiądz Prowincjał zwrócił również uwagę, że będziemy szczęśliwi wówczas, gdy będziemy zauważyć drugiego człowieka. Podkreślił także, że w życiu zakonnym będą nas czekać zarówno chwile radosne, jak i kryzysy, smutki i upadki. Po homilii została odmówiona modlitwa wstawiennicza za nas, po której każdy z nas otrzymał Odznakę Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Obrzęd zakończyliśmy modlitwą Anioł Pański i modlitwą     o beatyfikację Sługi Bożego, Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana.         Później zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Następnie poszliśmy na wspólny obiad,    a po nim do naszej świetlicy na wspólną kawę i ciasto. W czasie spotkania nie zabrakło rozmów z ks. Prowincjałem.

Popołudniu czekała nas jak co dzień  praca. Tym razem naszym zajęciami było: segregacja warzyw, karmienie zwierząt i mielenie kukurydzy. O godz. 19:00        w kaplicy zawierzyliśmy nasze powołanie Maryi odmawiając różaniec.                Ten świąteczny dzień zakończyliśmy oglądaniem filmu o św. Filipie Nereuszu      pt. Bądźcie dobrzy, jeśli potraficie.

Piotr Gregorczyk

  • Tagi:

Środę 26 lipca rozpoczęliśmy od modlitwy i Eucharystii. Po śniadaniu w kaplicy wsłuchaliśmy się w kolejny fragment książki o ojcu Jodanie. O godz. 10:00 rozpoczęliśmy szkolenie z zakresu asertywności prowadzone przez ks. Piotra Pająka. Później był obiad i wspólna rekreacja, w czasie której graliśmy w różne gry. Następnie adorowaliśmy Pana Jezusa i odmówiliśmy  Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Popołudniu były jak zwykle prace przy zwierzętach, a także przy garażach. Wieczorem podsumowaliśmy dzień i pomodliliśmy się Kompletą           i Apelem Jasnogórskim.

Piotr Gregorczyk

  • Tagi:

We wtorek 25 lipca przeżywaliśmy święto św. Jakuba Apostoła – Patrona Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Nasz dzień rozpoczęliśmy od modlitw porannych, następnie odbyła się Eucharystia odprawiana przez ks. Piotra.        O godz. 10:00 zaczęły się zajęcia z ks. Socjuszem, podczas których zastanawialiśmy się nad tym, jaka jest nasza wiara. W południe do Więciórki przyjechał kolejny postulant Piotr Żyruń. O godz. 14:30 zgromadziliśmy się        w kaplicy na wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu zakończonej Koronką do Bożego Miłosierdzia. Popołudniu udaliśmy się do pracy. Do naszych zadań należało: segregacja warzyw i karmienie zwierząt. Później przygotowywaliśmy pizzę na kolację. Następnie modliliśmy się na różańcu. Po modlitwie zjedliśmy smaczną pizzę. Wieczorem oglądaliśmy film pt: „Dzieci Ireny Sendlerowej”.

Piotr Gregorczyk

  • Tagi:

W sobotę 22 lipca obchodziliśmy Święto Marii Magdaleny, patronki parafii          w Trzebuni, do której przynależy Więciórka. Dzień rozpoczęliśmy tradycyjnie      o 7:00 modlitwami porannymi. Następnie odbyła się Eucharystia odprawiana przez ks. Piotra. Później wsłuchaliśmy się w kolejny fragment książki o życiu ojca Jordana. O 10:00 rozpoczęliśmy naszą pracę. Do naszych zadań należało: mielenie owsa, segregacja warzyw oraz koszenie trawy. Następnie udaliśmy się na wspólny obiad. O 14:30 w kaplicy zakonnej trwaliśmy na Adoracji Najświętszego Sakramentu, którą zakończyliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Później mieliśmy spotkanie z ks. Dariuszem Sikorskim – Dyrektorem Salwatoriańskiego Ośrodka Szkoleniowo-Terapeutycznego.           Ks. Dariusz wręczył nam do wypełnienia kilka testów psychologicznych. 
Sobota była także dniem sprzątania naszych pokoi i świetlicy, a także prania.      O godz. 19:00 w kaplicy odmówiliśmy Litanię do Serca Pana Jezusa.               Wieczorem podsumowaliśmy dzień i odmówiliśmy modlitwy wieczorne.

Niedzielę 23 lipca rozpoczęliśmy trochę później niż w pozostałe dni w tygodniu, gdyż o godz. 7:45 modlitwami porannymi. Po śniadaniu poszliśmy na wspólną kawę do świetlicy. Spędziliśmy czas przy kawie i cieście w świetlicy.                      O godz. 10:30 wraz z ks. Piotrem zatrzymaliśmy się nad niedzielną Ewangelią, aby podjąć refleksję nad tym, co mówi do nas Bóg w swoim Słowie. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii w kościele. Po obiedzie pojechaliśmy do Tokarni, gdzie odbywały się Międzynarodowe Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych. Ze względu jednak na niesprzyjające warunki atmosferyczne, szybko wróciliśmy do domu. Niedzielne popołudnie minęło na wspólnych grach w gry planszowe.

Piotr Gregorczyk

  • Tagi:

Piątek 21 lipca był dla nas dniem wyjątkowym. O godzinie 7:00 udaliśmy się na Pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Naszym przewodnikiem był rektor kościoła w Więciórce, ks. Jan Bukowiec SDS. Razem z nami pielgrzymowała pani Kinga i pan Paweł. Na początku każdy z nas wzbudził intencję, z którą wybrał się na pielgrzymi szlak. Nasza wędrówka wiodła przez lasy i polany. Pierwszym naszym postojem była kaplica pw. św. Anny na Polanie. Następnie zatrzymaliśmy się przy kościele parafialnym  św. Marii Magdaleny w Trzebuni.     W trakcie wędrówki wspólnie odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Kolejnym postojem była Kaplica Konfederatów Barskich św. Michała. Około godziny 12:00 zaczął bardzo mocno padać deszcz. Pomimo tych niesprzyjających warunków atmosferycznych dzielnie i wytrwale wędrowaliśmy do Tronu Matki. Ostatni nasz postój był w miejscowości Lanckorona,             gdzie zatrzymaliśmy się  w pensjonacie na ciepły posiłek. W czasie drogi były również chwile ciszy i refleksji. Nie zabrakło też chwil na wspólne rozmowy i żarty. Potem ruszyliśmy na nasz ostatni etap. Około 15:00 dotarliśmy  do Sanktuarium Matki Kalwaryjskiej, gdzie przy Cudownym Obrazie polecaliśmy nasze  sprawy. Następnie wróciliśmy do Więciórki.
O 19:00 uczestniczyliśmy w Eucharystii w kościele. Wieczorem w świetlicy oglądaliśmy film pt. „Zmartwychwstały”.

Piotr Gregorczyk

  • Tagi: