Dzisiaj nastąpił czas rozstania – postulanci wyjechali na kilkudniowy wypoczynek do swoich domów rodzinnych. Będzie to czas dzielenia się tym, co przeżyli          i czego doświadczyli podczas pobytu w Więciórce. Za kilka dni, gdy zostaną przez Księdza Prowincjała i Jego Radę przyjęci do Nowicjatu, przyjadą do Bagna na rekolekcje, aby 7 września rozpocząć rok przygotowań do złożenia ślubów zakonnych i do stania się salwatorianami.

ks. Piotr