Co to jest postulat?

pp Postulat to okres próby i pomocy, aby kandydat mógł osiągnąć dojrzałość ludzką i uczuciową. Formacja ta obejmuje wszystkie aspekty życia człowieka i prowadzi do dojrzałości ludzkiej, chrześcijańskiej, zakonnej i apostolskiej. Kandydat wtedy powinien rozpocząć nowicjat, kiedy po uświadomieniu sobie powołania Bożego osiągnie taką dojrzałość ludzką i duchową, która pozwoli mu z wystarczającym i właściwym rozeznaniem oraz wolnością odpowiedzieć na to powołanie. W okresie Postulatu Towarzystwo Boskiego Zbawiciela i Postulant mają możliwość wzajemnego poznania się.

pp

Oprócz wielu innych, głównym celem Postulatu jest:

1. Umożliwienie kandydatowi pełniejszego rozwoju osobowości, zwłaszcza                w zakresie formacji ludzkiej i chrześcijańskiej.

2. Towarzyszenie kandydatowi w rozeznawaniu powołania i w dojrzałym podjęciu      decyzji dotyczącej drogi życia.

3. Poznanie kandydata, jego przymiotów i zdatności do podjęcia życia                     zakonnego w naszym Towarzystwie.

4. Stopniowe przestawianie z życia świeckiego na życie w Zgromadzeniu                 zakonnym i zapoznaniu się z nim przez częściowy udział w jego                           modlitwach, pracach oraz w życiu wspólnym.

pp

Obecnie Postulat mieści się w Więciórce k. Krakowa.
W tym roku będzie trwał od 17 lipca do 7 września.

pp

Wspólnotę Postulatu tworzą:

 

Postulanci:

Tomasz Gnat

Piotr Gregorczyk

Dawid Piotrowski

Piotr Żyruń

aaa

Formatorzy:

ks. Daniel Banaszkiewicz SDS – moderator

ks. Piotr Pająk SDS – socjusz